Vigra-slekter gjennom 500 år

Forfattar: Johan S. J. Molnes
Utgjevar: Giske kommune
Forlag: SMP-TRYKK Sunnmørsposten, 1987

Innhaldsforteikning: Stig A. V. Synnes, 2011
    - med lenkjer mot Nasjonalbiblioteket frå 2023.10

Oversikt
Sideindeks
Bruksindeks

Oversikt

Gard G.nr. Side
Innleiing s 5
Roald 1 s 34
Molnes 2 s 189
Rørvik 3 s 241
Blindheim 4 s 324
Røsvik 5 s 420
Synes 6 s 462
Gjøsund 7 s 547
Tillegg s A

Synes vert i boka skrive med ein n, også for personar som til vanleg skriv Synnes

Boka er opphavleg utan indeks eller register