Vigra-slekter gjennom 500 år

Forfattar: Johan S. J. Molnes
Utgjevar: Giske kommune
Forlag: SMP-TRYKK Sunnmørsposten, 1987

Innhaldsforteikning: Stig A. V. Synnes, 2011
    - med lenkjer mot Nasjonalbiblioteket frå 2023.10

Oversikt
Sideindeks
Bruksindeks

Bruksindeks

Bruk Gard G.nr. B.nr. Side
Aglas Roald 1 21 s 92
Aglas og Remmen Roald 1 21 s 91
Aglas: Remmen (Aglas) Roald 1 23 s 95
Aksla-plassen Blindheim 4 17 s 417
Alet Roald 1 7 s 64
Alet Molnes 2 1 s 195
Alet: Mari (Alet) Roald 1 7 s 60
Anders Blindheim 4 1 s 327
Anders Blindheim 4 1 s A5
Arne-tun Rørvik 3 51 s 309
Austbø Rørvik 3 38 s 303
Austbø  Blindheim 4 44 s 395
Austli Blindheim 4 31 s 387
Austli Blindheim 4 54 s 387
Austrem Synes 6 44 s 524
Austrem Synes 6 44 s A3
Austrem 2 Synes 6 50 s 526
Austtun Rørvik 3 66 s 313
Bakke Rørvik 3 7 s 263
Bakkebo Roald 1 277 s 177
Bakkely Roald 1 52 s 124
Bakken Rørvik 3 8 s 265
Bakken Blindheim 4 40 s 395
Bakken Synes 6 20 s 516
Bakkeplassen Molnes 2 s 233
Bakklund Roald 1 120 s 152
Berg Molnes 2 9 s 223
Berget Rørvik 3 39 s 304
Berget Røsvik 5 31 s 456
Bergheim Roald 1 165 s 161
Bergheim Roald 1 166 s 162
Bergheim Roald 1 321 s 179
Berglund Roald 1 275 s 176
Bergly Blindheim 4 191 s 417
Bergly Synes 6 150 s 545
Bergrabben Molnes 2 23 s 231
Bergtun Rørvik 3 47 s 308
Bergtun Blindheim 4 135 s 412
Bjerkheim Synes 6 59 s A3
Bjerknes Synes 6 52 s 527
Bjørn Molnes 2 3 s 204
Bjørnebo Molnes 2 30 s 232
Blindheimsvik (Lere) - Myrane Blindheim 4 11 s 352
Blokksberg Molnes 2 33 s 232
Borgen Roald 1 250 s 173
Borni Synes 6 6 s 489
Brandbo Roald 1 231 s 172
Bratteli Blindheim 4 189 s 416
Brauta Synes 6 46 s 525
Buda: Nestun (Buda) Roald 1 42 s 118
Buset Rørvik 3 101 s 314
Dalbu Roald 1 234 s 172
Dalset Rørvik 3 110 s 316
Dirik Molnes 2 2 s 201
Djupvik Blindheim 4 50 s 398
Eina (Ågne) Røsvik 5 5 s 434
Einape (Vollane) Roald 1 6 s 56
Einape: Granli (Einape) Roald 1 6 s 140
Einebo - under Roald 1 13 s 78
Eirik Rørvik 3 11 s 276
Eirik Synes 6 1 s 471
Eirik Gjøsund 7 1 s 550
Eliasplassen Rørvik 3 23 s 292
Elling Molnes 2 4 s 210
Elling Synes 6 8 s 495
Elvetun Blindheim 4 88 s 402
Elvetun Blindheim 4 89 s 402
Endre Synes 6 3 s 479
Endregard Synes 6 18 s 514
Enersenplassen Røsvik 5 1 s 457
Enersenplassen Røsvik 5 3 s 457
Engebu Rørvik 3 103 s 314
Engen Blindheim 4 32 s 388
Engen Blindheim 4 73 s 388
Engen Blindheim 4 154 s 388
Engen Blindheim 4 155 s 388
Engeset Roald 1 419 s 188
Fagerheim - Granli Blindheim 4 22 s 374
Fagertun Roald 1 260 s 174
Fagervik Roald 1 32 s 109
Fagervik Blindheim 4 23 s 375
Fagervik Blindheim 4 51 s 375
Farstad Roald 1 100 s 145
Finstad Roald 1 199 s 167
Finstad Roald 1 200 s 167
Finstad Roald 1 237 s 167
Fjellbu Molnes 2 11 s 225
Fjellheim Synes 6 93 s 540
Fjellheim (Glomset) Roald 1 40 s 117
Fjellro Roald 1 391 s 187
Fjellro Synes 6 103 s 541
Fjellro Synes 6 104 s 541
Fjelltun Roald 1 73 s 136
Fjelltun Roald 1 168 s 162
Fjelltun Roald 1 204 s 168
Fjelltun Roald 1 218 s 169
Fjelltun Molnes 2 16 s 226
Fjelltun Molnes 2 24 s 231
Fjelltun Blindheim 4 161 s 415
Fjelltun Synes 6 38 s 522
Fjelltun Synes 6 83 s 537
Fjærlien Synes 6 110 s 542
Fjørstad Roald 1 106 s 146
Flatheim Blindheim 4 35 s 391
Flaaklypa Molnes 2 36 s 233
Framheim Roald 1 77 s 139
Framtun Roald 1 68 s 135
Framtun Roald 1 104 s 145
Fredbu Synes 6 47 s 525
Fredbu Synes 6 30 s 525
Fredbu Synes 6 31 s 525
Fredbu 5 Roald 1 264 s 175
Fredheim Rørvik 3 22 s 291
Fredheim Blindheim 4 25 s 378
Fredheim Blindheim 4 71 s 378
Fredheim Blindheim 4 78 s 378
Fredheim Blindheim 4 79 s 378
Fredheim Blindheim 4 82 s 378
Fredheim Synes 6 71 s 533
Fredheim (Furnes) Roald 1 36 s 114
Fredly Roald 1 95 s 143
Fredly Roald 1 188 s 165
Fredly Roald 1 181 s 177
Fredrikplassen Røsvik 5 s 458
Fredsgard: Jakob (Fredsgard) Røsvik 5 1 s 423
Fredsgard: Jakob (Fredsgard) Røsvik 5 2 s 423
Fredtun Blindheim 4 111 s 408
Frivoll Røsvik 5 8 s 444
Fugleneset Synes 6 26 s 517
Fuglevik (Manuel) Røsvik 5 9 s 445
Fuglset Synes 6 35 s 519
Furnes Roald 1 162 s 161
Furnes: Fredheim (Furnes) Roald 1 36 s 114
Furulund Roald 1 174 s 163
Furuly Rørvik 3 107 s 315
Furuly Blindheim 4 182 s 416
Fute Synes 6 5 s 484
Futla Synes 6 11 s 507
Gamle-jordmorstova Blindheim 4 8 s 419
Gamlem Roald 1 66 s 132
Gamle-Sjur (Gjerdet) Molnes 2 6 s 217
Geile Synes 6 7 s 492
Gisketun Blindheim 4 134 s 412
Gjendem Roald 1 34 s 113
Gjerdet Rørvik 3 4 s 256
Gjerdet Rørvik 3 4 s A5
Gjerdet: Gamle-Sjur (Gjerdet) Molnes 2 6 s 217
Gjære Roald 1 29 s 105
Gjære Roald 1 51 s 105
Gjære Gjøsund 7 7 s 570
Gjære-bua Roald 1 15 s 82
Gjøri Synes 6 10 s 504
Glomset: Fjellheim (Glomset) Roald 1 40 s 117
Glomtun Rørvik 3 131 s 318
Granli (Einape) Roald 1 85 s 140
Granli: Fagerheim - Gransli Blindheim 4 141 s 374
Granly Roald 1 56 s 127
Granvin Blindheim 4 55 s 400
Grava Blindheim 4 17 s 366
Grava Blindheim 4 18 s 366
Grava Blindheim 4 17 s 369
Grava Blindheim 4 18 s 371
Grua Blindheim 4 12 s 354
Gunnishaug Roald 1 127 s 153
Gøyla Blindheim 4 15 s 361
Hagatun Roald 1 220 s 170
Hagen Roald 1 121 s 152
Hagen Blindheim 4 10 s 351
Hagen Synes 6 81 s 536
Hans Rørvik 3 6 s 260
Hansebu Roald 1 276 s 176
Hanstun Synes 6 89 s 540
Haug Roald 1 10 s 66
Haug Roald 1 10 s 67
Haug Roald 1 11 s 71
Haug: Haug Roald 1 11 s 67
Hauge Røsvik 5 10 s 448
Haugly Roald 1 137 s 156
Haugtun Røsvik 5 30 s 456
Havblikk Roald 1 286 s 178
Havglytt Synes 6 117 s 543
Heimly Synes 6 141 s 543
Helgetun Synes 6 74 s 534
Holten Roald 1 149 s 159
Hoseth Roald 1 60 s 129
Huse Rørvik 3 73 s 313
Husøand Roald 1 78 s 140
Høgrun Roald 1 75 s 138
Høgtun Blindheim 4 121 s 410
Høibakk Blindheim 4 39 s 394
Håhjem Roald 1 35 s 114
Haahjemtun Roald 1 271 s 175
Iva Synes 6 4 s 481
Ivagard Synes 6 36 s 520
Ivagjerdet Synes 6 37 s 521
Jakob Blindheim 4 14 s 357
Jakob (Fredsgard) Røsvik 5 1 s 423
Jakob (Fredsgard) Røsvik 5 2 s 423
Jan Synes 6 12 s 509
Jangjerdet Synes 6 41 s 524
Jantun Synes 6 77 s 535
Jensgjerdet Blindheim 4 19 s 372
Jo Roald 1 17 s 83
Jo Rørvik 3 1 s 246
Joanro Roald 1 109 s 148
Johans Molnes 2 7 s 219
Justpe Rørvik 3 10 s 270
Juvik Blindheim 4 8 s 345
Kalderhaugplassen Rørvik 3 s 318
Kari Rørvik 3 3 s 252
Kari Blindheim 4 3 s 332
Kjelltun Blindheim 4 142 s 414
Kjevik Blindheim 4 147 s 414
Klokkarplassen (Neset) Roald 1 24 s 96
Klokkarplassen (Neset) Roald 1 54 s 96
Klokkarplassen (Neset) Roald 1 65 s 96
Klokkerplassen (under Justpe) Rørvik 3 10 s 273
Klungre Synes 6 2 s 475
Knausen Roald 1 232 s 172
Knut-gard Molnes 2 8 s 222
Kristian Gjøsund 7 4 s 560
Kråa Roald 1 221 s 170
Kveldro Roald 1 62 s 130
Kveldro Blindheim 4 29 s 386
Kveldsro Roald 1 44 s 119
Kvennavika Rørvik 3 114 s 316
Kverntun Blindheim 4 125 s 409
Kvitskjer Rørvik 3 116 s 317
Leite Synes 6 95 s 540
Lere: Blindheimsvik (Lere) - Myrane Blindheim 4 11 s 352
Lillebø Gjøsund 7 168 s 575
Liset Blindheim 4 52 s 398
Ljosheim Roald 1 51 s 124
Ljosheim (Midti) Roald 1 50 s 123
Locarno Molnes 2 17 s 227
Lunden Blindheim 4 36 s 391
Lunheim Roald 1 55 s 127
Lunheim Blindheim 4 98 s 407
Lykkebo Roald 1 347 s 181
Lykkebo Synes 6 102 s 541
Lyngheim Rørvik 3 177 s 318
Lyngnes Synes 6 99 s 540
Løvold Blindheim 4 48 s A1
Maiatun Rørvik 3 70 s 313
Mali Blindheim 4 6 s 341
Manuel: Fuglevik (Manuel) Røsvik 5 9 s 445
Margrete Rørvik 3 9 s 267
Margretegard Rørvik 3 14 s 283
Mari (Alet) Roald 1 8 s 60
Marke Roald 1 12 s 73
Marken Roald 1 38 s 115
Markepe Blindheim 4 16 s 364
Midti: Ljosheim (Midti) Roald 1 50 s 123
Midttun Roald 1 147 s 158
Midttun Blindheim 4 97 s 406
Mittun Roald 1 319 s 178
Molnes byggefelt Roald 1 362 s 181
Molnes byggefelt Roald 1 363 s 182
Molnes byggefelt Roald 1 364 s 182
Molnes byggefelt Roald 1 365 s 182
Molnes byggefelt Roald 1 370 s 182
Molnes byggefelt Roald 1 371 s 182
Molnes byggefelt Roald 1 372 s 183
Molnes byggefelt Roald 1 373 s 183
Molnes byggefelt Roald 1 374 s 183
Molnes byggefelt Roald 1 375 s 183
Molnes byggefelt Roald 1 376 s 183
Molnes byggefelt Roald 1 377 s 184
Molnes byggefelt Roald 1 378 s 184
Molnes byggefelt Roald 1 379 s 184
Molnes byggefelt Roald 1 380 s 184
Molnes byggefelt Roald 1 381 s 185
Molnes byggefelt Roald 1 382 s 185
Molnes byggefelt Roald 1 383 s 185
Molnes byggefelt Roald 1 384 s 185
Molnes byggefelt Roald 1 385 s 186
Molnes byggefelt Roald 1 387 s 186
Molnes byggefelt Roald 1 388 s 186
Molnes byggefelt Roald 1 390 s 187
Molnes byggefelt Roald 1 392 s 187
Molnes byggefelt Roald 1 393 s 187
Molnes byggefelt Roald 1 394 s 187
Molnes byggefelt Roald 1 405 s 188
Molnes byggefelt Roald 1 406 s 188
Molnes byggefelt Roald 1 407 s 188
Molnes byggefelt Molnes 2 25 s 231
Molnes byggefelt Molnes 2 26 s 231
Molnes byggefelt Molnes 2 27 s 231
Molnes byggefelt Molnes 2 28 s 231
Molnes byggefelt Molnes 2 29 s 232
Molnes byggefelt Molnes 2 31 s 232
Molnes byggefelt Molnes 2 32 s 232
Molnes byggefelt Molnes 2 32 s A1
Molnes byggefelt Molnes 2 34 s 233
Molnes byggefelt Molnes 2 35 s 233
Molnes byggefelt Molnes 2 39 s 233
Molnes byggefelt Mo-Ro Roald 1 389 s 186
Mons Blindheim 4 2 s 330
Morsund Røsvik 5 22 s 456
Myrane: Blindheimsvik (Lere) - Myrane Blindheim 6 22 s 352
Myrheim Gjøsund 7 164 s 575
Myrli Roald 1 223 s 170
Myrset Blindheim 4 128 s 411
Myrtun Rørvik 3 141 s 318
Myrtun Blindheim 4 140 s 414
Myrtun Blindheim 4 162 s 414
Myrtun Synes 6 75 s 534
Myrtun Gjøsund 7 153 s 573
Myrtun 2 Blindheim 4 194 s 417
Myrvang Roald 1 158 s 160
Myrvang Roald 1 169 s 160
Myrvang Synes 6 53 s 528
Myrvang Synes 6 84 s 537
Myrvoll Blindheim 4 113 s 409
Myrvoll Blindheim 4 167 s A3
Nergard Rørvik 3 15 s 285
Neset Synes 6 88 s 538
Neset (Te) Roald 1 2 s 46
Neset: Klokkarplassen (Neset) Roald 1 24 s 96
Neset: Klokkarplassen (Neset) Roald 1 54 s 96
Neset: Klokkarplassen (Neset) Roald 1 65 s 96
Nesheim Roald 1 74 s 137
Nestun (Buda) Roald 1 42 s 118
Nettun Roald 1 108 s 148
Nilsgard Molnes 2 20 s 230
Norberg Roald 1 196 s 167
Norborg Roald 1 157 s 159
Nordgard Roald 1 33 s 111
Nordheim Roald 1 173 s 163
Nordheim Blindheim 4 28 s 385
Nordli Gjøsund 7 8 s 570
Nordly Roald 1 159 s 160
Nordtun Roald 1 117 s 148
Nordtun Roald 1 146 s 158
Nordtun Roald 1 327 s 180
Nordtun Blindheim 4 130 s 411
Nore Roald 1 148 s 158
Noreng Roald 1 105 s 146
Norheim Roald 1 298 s 178
Norheim Rørvik 3 43 s 304
Nortun Roald 1 322 s 179
Norvik Blindheim 4 110 s 407
Nyberg Synes 6 63 s 530
Ny-Berg Molnes 2 14 s A1
Ny-Bjørn Molnes 2 18 s 228
Nybo Synes 6 76 s 535
Nyborg Roald 1 191 s 166
Nybø Rørvik 3 28 s 298
Nybø Rørvik 3 49 s 298
Nybø Blindheim 4 45 s 396
Nye-Klungre Synes 6 2 s 477
Nygard Molnes 2 10 s 224
Nygard Rørvik 3 20 s 289
Nygard Blindheim 4 49 s 397
Nygard Blindheim 4 56 s A2
Nygard Synes 6 27 s 518
Nygard Synes 6 118 s 518
Nygard 2 Blindheim 4 101 s A3
Ny-Gjendem Roald 1 280 s 177
Nygjerdet Synes 6 25 s 517
Nyhau Roald 1 279 s 177
Nyhaug Roald 1 86 s 141
Nyhaug Rørvik 3 64 s 312
Nyheim Rørvik 3 27 s 299
Nyheim Rørvik 3 106 s 315
Nymark Roald 1 212 s 169
Nymark Rørvik 3 24 s 296
Ny-Marke Roald 1 12 s 77
Ny-Sjur Molnes 2 5 s 215
Nystøv Røsvik 5 1 s 427
Ny-Timann Roald 1 46 s 120
Nytun Roald 1 64 s 132
Nytun Roald 1 99 s 144
Nytun Rørvik 3 31 s 301
Nytun Rørvik 3 32 s 302
Nytun Blindheim 4 92 s 404
Nyvoll Røsvik 5 16 s 453
Ny-Årset Synes 6 80 s 536
Nørgard Blindheim 4 4 s 335
Nørgard 2 Blindheim 4 5 s 339
Odden: Synes-fyret Synes 6 13 s 512
Oen Rørvik 3 52 s 309
Ola Røsvik 5 7 s 439
Ola-gard Rørvik 3 2 s 249
Olmann Gjøsund 7 5 s 564
Oppheim Rørvik 3 35 s 302
Oppheim Rørvik 3 57 s 302
Pe Blindheim 4 9 s 347
Peknut Rørvik 3 5 s 257
Peknutgard Rørvik 3 17 s 286
Rabbevåg Synes 6 54 s 528
Ranskarrema Roald 1 261 s 174
Rem Synes 6 55 s 530
Remen Rørvik 3 29 s 300
Remheim Blindheim 4 27 s 384
Remheim Blindheim 4 60 s 384
Remme Roald 1 262 s 174
Remmen Rørvik 3 19 s 288
Remmen Gjøsund 7 2 s 554
Remmen Gjøsund 7 3 s 558
Remmen (Aglas) Roald 1 23 s 95
Remmen: Aglas og Remmen Roald 1 23 s 91
Remtun Roald 1 118 s 152
Remtun Roald 1 119 s 152
Remtun Roald 1 123 s 152
Remtun Synes 6 82 s 537
Remvik Blindheim 4 85 s 402
Ringstad-huset Blindheim 4 12 s 405
Roaldtun Roald 1 255 s 173
Rosli Roald 1 236 s 172
Røselein Roald 1 263 s 175
Røysa Rørvik 3 59 s 310
Sagatun Roald 1 193 s 166
Sakse Røsvik 5 3 s 428
Sakse Røsvik 5 4 s 428
Saksegard Røsvik 5 4 s 433
Sakseli Røsvik 5 15 s 452
Sakserem Røsvik 5 21 s 453
Saksetun Blindheim 4 95 s 406
Saksevoll Røsvik 5 133 s 451
Sandane Roald 1 14 s 79
Sandbakken Synes 6 65 s 532
Sandbu Rørvik 3 111 s 316
Sandegjerdet Roald 1 25 s 101
Sandmo Roald 1 136 s 155
Sevle Roald 1 197 s 167
Sjur Molnes 2 5 s 213
Sjur Molnes 2 6 s 213
Sjur-stabburet Molnes 2 6 s 218
Skarset Rørvik 3 102 s 314
Skarset Rørvik 3 109 s 314
Skigard Rørvik 3 50 s 308
Skjergard Synes 6 40 s 523
Skogli Røsvik 5 29 s 456
Skogly Synes 6 39 s 522
Skogly Synes 6 101 s 541
Sletten Roald 1 30 s 107
Sletten Rørvik 3 13 s 282
Sme Roald 1 27 s 102
Smehagen Roald 1 160 s 160
Smemo Roald 1 185 s 165
Smestad Roald 1 126 s 153
Smibell Roald 1 76 s 138
Smibell 2 Roald 1 135 s 155
Solbakken Roald 1 48 s 121
Solberg Molnes 2 21 s 230
Solborg Roald 1 138 s 156
Solbu Roald 1 90 s 142
Soleng Roald 1 252 s 173
Solgløtt Roald 1 285 s 178
Solgløtt Rørvik 3 71 s 313
Solhaug Roald 1 181 s 164
Solhaug Gjøsund 7 11 s 571
Solheim Roald 1 47 s 121
Solheim Blindheim 4 43 s 395
Solheim Blindheim 4 123 s 395
Solheim Synes 6 19 s 515
Solheim Gjøsund 7 161 s 574
Solheim 2 Roald 1 122 s 121
Solly Roald 1 96 s 143
Solstad Roald 1 219 s 169
Solstrand Roald 1 71 s 135
Solstrand Blindheim 4 46 s 396
Soltun Roald 1 67 s 134
Soltun Rørvik 3 117 s 317
Soltun Blindheim 4 112 s 408
Solvang Roald 1 97 s 144
Solvang Roald 1 155 s 144
Solvang Roald 1 130 s 154
Solvang Roald 1 273 s 176
Solvang Blindheim 4 81 s 402
Solvang Blindheim 4 177 s 416
Solvang Røsvik 5 12 s 450
Solvang Synes 6 67 s 532
Solvang Gjøsund 7 160 s 574
Solvang Gjøsund 7 170 s 574
Solvik Synes 6 70 s 533
Solvoll Synes 6 100 s 541
Stafset Roald 1 24 s 98
Standal Blindheim 4 137 s 412
Steinland Synes 6 34 s 518
Steinrøysa Blindheim 4 190 s 416
Steintun Gjøsund 7 165 s 575
Stornes Blindheim 4 139 s 413
Strande Rørvik 3 26 s 298
Stranden Roald 1 184 s 165
Strandheim Gjøsund 7 12 s 571
Strandheim Gjøsund 7 9 s 571
Strandly Roald 1 245 s 173
Strandtun Roald 1 72 s 136
Sunde Rørvik 3 12 s 280
Svanhaug Blindheim 4 93 s 405
Svanheim Blindheim 4 38 s 393
Synes byggefelt Synes 6 125 s 543
Synes byggefelt Synes 6 126 s 543
Synes byggefelt Synes 6 143 s 544
Synes byggefelt Synes 6 145 s 544
Synes byggefelt Synes 6 146 s 544
Synes byggefelt Synes 6 147 s 544
Synes byggefelt Synes 6 148 s 545
Synes byggefelt Synes 6 149 s 545
Synes byggefelt Synes 6 151 s 545
Synes byggefelt Synes 6 180 s 545
Synes byggefelt Synes 6 182 s 545
Synes-fyret - Odden Synes 6 13 s 512
Sætrebu Molnes 2 15 s 226
Sønderland Roald 1 58 s 128
Søreng Roald 1 208 s 168
Søvesten Gjøsund 7 139 s 572
Te: Neset (Te) Roald 1 2 s 46
Tefeltet Roald 1 323 s 179
Tefeltet Roald 1 329 s 180
Tefeltet Roald 1 331 s 181
Te-feltet Roald 1 324 s 179
Te-feltet Roald 1 325 s 180
Te-feltet Roald 1 330 s 180
Te-feltet Roald 1 334 s 181
Tidlegare plass i Røsvika Røsvik 5 s 461
Timann Roald 1 4 s 49
Timann Roald 1 5 s 51
Timann Roald 1 4 s 53
Timann Roald 1 5 s 53
Tinde Synes 6 9 s 500
Toft Molnes 2 19 s 230
Torgeir-plassen Røsvik 5 1 s 459
Torgeir-plassen Røsvik 5 3 s 459
Tryggheim Roald 1 128 s 154
Tryggheim Roald 1 270 s 175
Tunheim Roald 1 63 s 130
Tunheim Rørvik 3 107 s 315
Tunheim Rørvik 3 107 s A5
Tunheim Gjøsund 7 107 s A5
Tunheim Rørvik 3 144 s 315
Tunheim Rørvik 3 144 s A5
Tunheim Gjøsund 7 144 s A5
Uggedal Roald 1 225 s 172
Uggedal Roald 1 226 s 172
Vadset Rørvik 3 118 s 317
Vangen Roald 1 107 s 147
Vangen Blindheim 4 7 s 344
Vennelyst Roald 1 357 s 181
Vestgard Blindheim 4 80 s 401
Vestly Molnes 2 22 s 230
Vestly Gjøsund 7 169 s 575
Vestrem Synes 6 78 s 535
Vestvang Roald 1 93 s 142
Vigratun Blindheim 4 37 s 393
Vik Blindheim 4 53 s 399
Vikheim 2 Synes 6 106 s 542
Vollane Røsvik 5 6 s 437
Vollane: Einape (Vollane) Roald 1 42 s 56
Volle Roald 1 18 s 89
Vonheim Rørvik 3 21 s 290
Vonheim Blindheim 4 33 s 389
Vonheim Blindheim 4 68 s 389
Vonheim Blindheim 4 70 s 389
Vonly Gjøsund 7 159 s 573
Vågheim Synes 6 85 s 538
Vågtun Synes 6 69 s 533
Vårtun Roald 1 87 s 141
Wahl Synes 6 108 s 542
Øie Roald 1 53 s 125
Øietun Roald 1 142 s 156
Øvrebakk Roald 1 1 s 44
Øvrebakk: Ågne (Øvrebakk) Roald 1 1 s 41
Øvstegard Rørvik 3 46 s 305
Ågne (Øvrebakk) Roald 1 3 s 41
Ågne: Eina (Ågne) Røsvik 5 5 s 434
Åkra Blindheim 4 108 s 407
Årset Synes 6 21 s 516
Åsheim Blindheim 4 126 s 410
Åsheim Blindheim 4 127 s 410
Åsheim Blindheim 4 145 s 410
Åsheim Blindheim 4 146 s 410
Åsheim Røsvik 5 11 s 449

Synes vert i boka skrive med ein n, også for personar som til vanleg skriv Synnes

Boka er opphavleg utan indeks eller register