Vigra-slekter gjennom 500 år

Forfattar: Johan S. J. Molnes
Utgjevar: Giske kommune
Forlag: SMP-TRYKK Sunnmørsposten, 1987

Innhaldsforteikning: Stig A. V. Synnes, 2011
    - med lenkjer mot Nasjonalbiblioteket frå 2023.10

Oversikt
Sideindeks
Bruksindeks

Sideindeks

Bruk G.nr. B.nr. Side
Innleiing s 5
Forord s 5
Leserettleiing - forkortinger s 7
Kart s 8
Tidsepoker s 9
Geologisk tidsrekning s 11
Mynt, mål og vekt s 12
Gamle nemninger s 14
Holmgang på Valderøy år 938 s 15
Vigra - ei sunnmørsk sagaøy s 18
Eit dokument om Giskegodset og litt om eigarane s 27
Vigra-loser etter 1800 s 29
Livshjuleet s 31
Vigra s 32
Roald 1 s 34
Tyding av Roald-namnet 1 s 34
Innmarkene på Roald etter utskiftinga i 1873 1 s 35
Tuna på Roald frå utskiftinga i 1873 1 s 37
Eigarane av Roald 1 s 38
Utmmarkteigane til Roald etter utskiftinga 1876 1 s 40
Ågne (Øvrebakk) 1 3 s 41
Øvrebakk: Ågne (Øvrebakk) 1 1 s 41
Øvrebakk 1 1 s 44
Neset (Te) 1 2 s 46
Te: Neset (Te) 1 2 s 46
Timann 1 4 s 49
Timann 1 5 s 51
Timann 1 4 s 53
Timann 1 5 s 53
Einape (Vollane) 1 6 s 56
Vollane: Einape (Vollane) 1 42 s 56
Mari (Alet) 1 8 s 60
Alet: Mari (Alet) 1 7 s 60
Alet 1 7 s 64
Haug 1 10 s 66
Haug 1 10 s 67
Haug: Haug 1 11 s 67
Haug 1 11 s 71
Marke 1 12 s 73
Ny-Marke 1 12 s 77
Einebo - under 1 13 s 78
Sandane 1 14 s 79
Gjære-bua 1 15 s 82
Jo 1 17 s 83
Volle 1 18 s 89
Aglas og Remmen 1 21 s 91
Remmen: Aglas og Remmen 1 23 s 91
Aglas 1 21 s 92
Remmen (Aglas) 1 23 s 95
Aglas: Remmen (Aglas) 1 23 s 95
Klokkarplassen (Neset) 1 24 s 96
Klokkarplassen (Neset) 1 54 s 96
Klokkarplassen (Neset) 1 65 s 96
Neset: Klokkarplassen (Neset) 1 24 s 96
Neset: Klokkarplassen (Neset) 1 54 s 96
Neset: Klokkarplassen (Neset) 1 65 s 96
Stafset 1 24 s 98
Sandegjerdet 1 25 s 101
Sme 1 27 s 102
Gjære 1 29 s 105
Gjære 1 51 s 105
Sletten 1 30 s 107
Fagervik 1 32 s 109
Nordgard 1 33 s 111
Gjendem 1 34 s 113
Håhjem 1 35 s 114
Fredheim (Furnes) 1 36 s 114
Furnes: Fredheim (Furnes) 1 36 s 114
Marken 1 38 s 115
Fjellheim (Glomset) 1 40 s 117
Glomset: Fjellheim (Glomset) 1 40 s 117
Nestun (Buda) 1 42 s 118
Buda: Nestun (Buda) 1 42 s 118
Kveldsro 1 44 s 119
Ny-Timann 1 46 s 120
Solheim 1 47 s 121
Solheim 2 1 122 s 121
Solbakken 1 48 s 121
Ljosheim (Midti) 1 50 s 123
Midti: Ljosheim (Midti) 1 50 s 123
Ljosheim 1 51 s 124
Bakkely 1 52 s 124
Øie 1 53 s 125
Lunheim 1 55 s 127
Granly 1 56 s 127
Sønderland 1 58 s 128
Hoseth 1 60 s 129
Kveldro 1 62 s 130
Tunheim 1 63 s 130
Nytun 1 64 s 132
Gamlem 1 66 s 132
Soltun 1 67 s 134
Framtun 1 68 s 135
Solstrand 1 71 s 135
Strandtun 1 72 s 136
Fjelltun 1 73 s 136
Nesheim 1 74 s 137
Høgrun 1 75 s 138
Smibell 1 76 s 138
Framheim 1 77 s 139
Husøand 1 78 s 140
Granli (Einape) 1 85 s 140
Einape: Granli (Einape) 1 6 s 140
Nyhaug 1 86 s 141
Vårtun 1 87 s 141
Solbu 1 90 s 142
Vestvang 1 93 s 142
Fredly 1 95 s 143
Solly 1 96 s 143
Solvang 1 97 s 144
Solvang 1 155 s 144
Nytun 1 99 s 144
Farstad 1 100 s 145
Framtun 1 104 s 145
Noreng 1 105 s 146
Fjørstad 1 106 s 146
Vangen 1 107 s 147
Nettun 1 108 s 148
Joanro 1 109 s 148
Nordtun 1 117 s 148
Remtun 1 118 s 152
Remtun 1 119 s 152
Remtun 1 123 s 152
Bakklund 1 120 s 152
Hagen 1 121 s 152
Smestad 1 126 s 153
Gunnishaug 1 127 s 153
Tryggheim 1 128 s 154
Solvang 1 130 s 154
Smibell 2 1 135 s 155
Sandmo 1 136 s 155
Haugly 1 137 s 156
Solborg 1 138 s 156
Øietun 1 142 s 156
Nordtun 1 146 s 158
Midttun 1 147 s 158
Nore 1 148 s 158
Holten 1 149 s 159
Norborg 1 157 s 159
Myrvang 1 158 s 160
Myrvang 1 169 s 160
Nordly 1 159 s 160
Smehagen 1 160 s 160
Furnes 1 162 s 161
Bergheim 1 165 s 161
Bergheim 1 166 s 162
Fjelltun 1 168 s 162
Nordheim 1 173 s 163
Furulund 1 174 s 163
Solhaug 1 181 s 164
Stranden 1 184 s 165
Smemo 1 185 s 165
Fredly 1 188 s 165
Nyborg 1 191 s 166
Sagatun 1 193 s 166
Norberg 1 196 s 167
Sevle 1 197 s 167
Finstad 1 199 s 167
Finstad 1 200 s 167
Finstad 1 237 s 167
Fjelltun 1 204 s 168
Søreng 1 208 s 168
Nymark 1 212 s 169
Fjelltun 1 218 s 169
Solstad 1 219 s 169
Hagatun 1 220 s 170
Kråa 1 221 s 170
Myrli 1 223 s 170
Uggedal 1 225 s 172
Uggedal 1 226 s 172
Brandbo 1 231 s 172
Knausen 1 232 s 172
Dalbu 1 234 s 172
Rosli 1 236 s 172
Strandly 1 245 s 173
Borgen 1 250 s 173
Soleng 1 252 s 173
Roaldtun 1 255 s 173
Fagertun 1 260 s 174
Ranskarrema 1 261 s 174
Remme 1 262 s 174
Røselein 1 263 s 175
Fredbu 5 1 264 s 175
Tryggheim 1 270 s 175
Haahjemtun 1 271 s 175
Solvang 1 273 s 176
Berglund 1 275 s 176
Hansebu 1 276 s 176
Bakkebo 1 277 s 177
Nyhau 1 279 s 177
Ny-Gjendem 1 280 s 177
Fredly 1 181 s 177
Solgløtt 1 285 s 178
Havblikk 1 286 s 178
Norheim 1 298 s 178
Mittun 1 319 s 178
Bergheim 1 321 s 179
Nortun 1 322 s 179
Tefeltet 1 323 s 179
Te-feltet 1 324 s 179
Te-feltet 1 325 s 180
Nordtun 1 327 s 180
Tefeltet 1 329 s 180
Te-feltet 1 330 s 180
Tefeltet 1 331 s 181
Te-feltet 1 334 s 181
Lykkebo 1 347 s 181
Vennelyst 1 357 s 181
Molnes byggefelt 1 362 s 181
Molnes byggefelt 1 363 s 182
Molnes byggefelt 1 364 s 182
Molnes byggefelt 1 365 s 182
Molnes byggefelt 1 370 s 182
Molnes byggefelt 1 371 s 182
Molnes byggefelt 1 372 s 183
Molnes byggefelt 1 373 s 183
Molnes byggefelt 1 374 s 183
Molnes byggefelt 1 375 s 183
Molnes byggefelt 1 376 s 183
Molnes byggefelt 1 377 s 184
Molnes byggefelt 1 378 s 184
Molnes byggefelt 1 379 s 184
Molnes byggefelt 1 380 s 184
Molnes byggefelt 1 381 s 185
Molnes byggefelt 1 382 s 185
Molnes byggefelt 1 383 s 185
Molnes byggefelt 1 384 s 185
Molnes byggefelt 1 385 s 186
Molnes byggefelt 1 387 s 186
Molnes byggefelt 1 388 s 186
Molnes byggefelt Mo-Ro 1 389 s 186
Molnes byggefelt 1 390 s 187
Fjellro 1 391 s 187
Molnes byggefelt 1 392 s 187
Molnes byggefelt 1 393 s 187
Molnes byggefelt 1 394 s 187
Molnes byggefelt 1 405 s 188
Molnes byggefelt 1 406 s 188
Molnes byggefelt 1 407 s 188
Engeset 1 419 s 188
Molnes 2 s 189
Tuna med bygninger på Molnes 1870 2 s 189
Kart over innmarkene på Molnes ... 1869 2 s 190
Kart over utmarkene på Molnes ... 1869 2 s 191
Tyding av Molnes-namnet 2 s 192
Vardeflytting frå Valderhaug til Molnes-fjellet 2 s 193
Eigarane av Molnes 2 s 194
Alet 2 1 s 195
Dirik 2 2 s 201
Bjørn 2 3 s 204
Elling 2 4 s 210
Sjur 2 5 s 213
Sjur 2 6 s 213
Ny-Sjur 2 5 s 215
Gamle-Sjur (Gjerdet) 2 6 s 217
Gjerdet: Gamle-Sjur (Gjerdet) 2 6 s 217
Sjur-stabburet 2 6 s 218
Johans 2 7 s 219
Knut-gard 2 8 s 222
Berg 2 9 s 223
Nygard 2 10 s 224
Fjellbu 2 11 s 225
Sætrebu 2 15 s 226
Fjelltun 2 16 s 226
Locarno 2 17 s 227
Ny-Bjørn 2 18 s 228
Toft 2 19 s 230
Nilsgard 2 20 s 230
Solberg 2 21 s 230
Vestly 2 22 s 230
Bergrabben 2 23 s 231
Fjelltun 2 24 s 231
Molnes byggefelt 2 25 s 231
Molnes byggefelt 2 26 s 231
Molnes byggefelt 2 27 s 231
Molnes byggefelt 2 28 s 231
Molnes byggefelt 2 29 s 232
Bjørnebo 2 30 s 232
Molnes byggefelt 2 31 s 232
Molnes byggefelt 2 32 s 232
Blokksberg 2 33 s 232
Molnes byggefelt 2 34 s 233
Molnes byggefelt 2 35 s 233
Flaaklypa 2 36 s 233
Molnes byggefelt 2 39 s 233
Bakkeplassen 2 s 233
Rørvik 3 s 241
Rørvik 1860 3 s 241
Rørvik-tuna ved utskiftinga 3 s 241
Dei første husa i Justpe 3 s 242
Margrete og Arne-plassen 3 s 242
Naust- og nauststykke i Rørvikvågen 3 s 242
Rørvik nemnd i skriftkjelder frå 1291 og 1446 3 s 243
Makeskifte av Rørvik 29. juni 1516 3 s 244
Eigarane av Rørvik 3 s 245
Jo 3 1 s 246
Ola-gard 3 2 s 249
Kari 3 3 s 252
Gjerdet 3 4 s 256
Peknut 3 5 s 257
Hans 3 6 s 260
Bakke 3 7 s 263
Bakken 3 8 s 265
Margrete 3 9 s 267
Justpe 3 10 s 270
Klokkerplassen (under Justpe) 3 10 s 273
Eirik 3 11 s 276
Sunde 3 12 s 280
Sletten 3 13 s 282
Margretegard 3 14 s 283
Nergard 3 15 s 285
Peknutgard 3 17 s 286
Remmen 3 19 s 288
Nygard 3 20 s 289
Vonheim 3 21 s 290
Fredheim 3 22 s 291
Eliasplassen 3 23 s 292
Nymark 3 24 s 296
Strande 3 26 s 298
Nybø 3 28 s 298
Nybø 3 49 s 298
Nyheim 3 27 s 299
Remen 3 29 s 300
Nytun 3 31 s 301
Nytun 3 32 s 302
Oppheim 3 35 s 302
Oppheim 3 57 s 302
Austbø 3 38 s 303
Berget 3 39 s 304
Norheim 3 43 s 304
Øvstegard 3 46 s 305
Bergtun 3 47 s 308
Skigard 3 50 s 308
Arne-tun 3 51 s 309
Oen 3 52 s 309
Røysa 3 59 s 310
Nyhaug 3 64 s 312
Austtun 3 66 s 313
Maiatun 3 70 s 313
Solgløtt 3 71 s 313
Huse 3 73 s 313
Buset 3 101 s 314
Skarset 3 102 s 314
Skarset 3 109 s 314
Engebu 3 103 s 314
Nyheim 3 106 s 315
Furuly 3 107 s 315
Tunheim 3 107 s 315
Tunheim 3 144 s 315
Dalset 3 110 s 316
Sandbu 3 111 s 316
Kvennavika 3 114 s 316
Kvitskjer 3 116 s 317
Soltun 3 117 s 317
Vadset 3 118 s 317
Glomtun 3 131 s 318
Myrtun 3 141 s 318
Lyngheim 3 177 s 318
Kalderhaugplassen 3 s 318
Geile-plassen 3 s 319
Blindheim 4 s 324
Blindheim innmark 4 s 324
Blindheim, tidl. utmark 4 s 325
Eigarane av Blindheim 4 s 326
Anders 4 1 s 327
Mons 4 2 s 330
Kari 4 3 s 332
Nørgard 4 4 s 335
Nørgard 2 4 5 s 339
Mali 4 6 s 341
Vangen 4 7 s 344
Juvik 4 8 s 345
Pe 4 9 s 347
Hagen 4 10 s 351
Blindheimsvik (Lere) - Myrane 4 11 s 352
Lere: Blindheimsvik (Lere) - Myrane 4 11 s 352
Myrane: Blindheimsvik (Lere) - Myrane 6 22 s 352
Grua 4 12 s 354
Jakob 4 14 s 357
Gøyla 4 15 s 361
Markepe 4 16 s 364
Grava 4 17 s 366
Grava 4 18 s 366
Grava 4 17 s 369
Grava 4 18 s 371
Jensgjerdet 4 19 s 372
Fagerheim - Granli 4 22 s 374
Granli: Fagerheim - Gransli 4 141 s 374
Fagervik 4 23 s 375
Fagervik 4 51 s 375
Fredheim 4 25 s 378
Fredheim 4 71 s 378
Fredheim 4 78 s 378
Fredheim 4 79 s 378
Fredheim 4 82 s 378
Remheim 4 27 s 384
Remheim 4 60 s 384
Nordheim 4 28 s 385
Kveldro 4 29 s 386
Austli 4 31 s 387
Austli 4 54 s 387
Engen 4 32 s 388
Engen 4 73 s 388
Engen 4 154 s 388
Engen 4 155 s 388
Vonheim 4 33 s 389
Vonheim 4 68 s 389
Vonheim 4 70 s 389
Flatheim 4 35 s 391
Lunden 4 36 s 391
Vigratun 4 37 s 393
Svanheim 4 38 s 393
Høibakk 4 39 s 394
Bakken 4 40 s 395
Solheim 4 43 s 395
Solheim 4 123 s 395
Austbø 4 44 s 395
Nybø 4 45 s 396
Solstrand 4 46 s 396
Nygard 4 49 s 397
Djupvik 4 50 s 398
Liset 4 52 s 398
Vik 4 53 s 399
Granvin 4 55 s 400
Vestgard 4 80 s 401
Solvang 4 81 s 402
Remvik 4 85 s 402
Elvetun 4 88 s 402
Elvetun 4 89 s 402
Nytun 4 92 s 404
Ringstad-huset 4 12 s 405
Svanhaug 4 93 s 405
Saksetun 4 95 s 406
Midttun 4 97 s 406
Lunheim 4 98 s 407
Åkra 4 108 s 407
Norvik 4 110 s 407
Fredtun 4 111 s 408
Soltun 4 112 s 408
Myrvoll 4 113 s 409
Kverntun 4 125 s 409
Høgtun 4 121 s 410
Åsheim 4 126 s 410
Åsheim 4 127 s 410
Åsheim 4 145 s 410
Åsheim 4 146 s 410
Myrset 4 128 s 411
Nordtun 4 130 s 411
Gisketun 4 134 s 412
Bergtun 4 135 s 412
Standal 4 137 s 412
Stornes 4 139 s 413
Myrtun 4 140 s 414
Myrtun 4 162 s 414
Kjelltun 4 142 s 414
Kjevik 4 147 s 414
Fjelltun 4 161 s 415
Solvang 4 177 s 416
Furuly 4 182 s 416
Bratteli 4 189 s 416
Steinrøysa 4 190 s 416
Bergly 4 191 s 417
Myrtun 2 4 194 s 417
Aksla-plassen 4 17 s 417
Gamle-jordmorstova 4 8 s 419
Røsvik 5 s 420
Tyding av Røsvik-namnet 5 s 421
Eigarane av Røsvik 5 s 421
Jakob (Fredsgard) 5 1 s 423
Jakob (Fredsgard) 5 2 s 423
Fredsgard: Jakob (Fredsgard) 5 1 s 423
Fredsgard: Jakob (Fredsgard) 5 2 s 423
Nystøv 5 1 s 427
Sakse 5 3 s 428
Sakse 5 4 s 428
Saksegard 5 4 s 433
Eina (Ågne) 5 5 s 434
Ågne: Eina (Ågne) 5 5 s 434
Vollane 5 6 s 437
Ola 5 7 s 439
Frivoll 5 8 s 444
Fuglevik (Manuel) 5 9 s 445
Manuel: Fuglevik (Manuel) 5 9 s 445
Hauge 5 10 s 448
Åsheim 5 11 s 449
Solvang 5 12 s 450
Saksevoll 5 133 s 451
Sakseli 5 15 s 452
Nyvoll 5 16 s 453
Sakserem 5 21 s 453
Morsund 5 22 s 456
Skogli 5 29 s 456
Haugtun 5 30 s 456
Berget 5 31 s 456
Enersenplassen 5 1 s 457
Enersenplassen 5 3 s 457
Fredrikplassen 5 s 458
Torgeir-plassen 5 1 s 459
Torgeir-plassen 5 3 s 459
Tidlegare plass i Røsvika 5 s 461
Synes 6 s 462
Synes-garden frå ca 1910 6 s 463
Tyding av Synes-namnet 6 s 464
Jordoverdraging på Synes i 1599 6 s 465
Borgerhus med handel på Synes 6 s 466
Eigarane av Synes 6 s 468
Eirik 6 1 s 471
Klungre 6 2 s 475
Nye-Klungre 6 2 s 477
Endre 6 3 s 479
Iva 6 4 s 481
Fute 6 5 s 484
Borni 6 6 s 489
Geile 6 7 s 492
Elling 6 8 s 495
Tinde 6 9 s 500
Gjøri 6 10 s 504
Futla 6 11 s 507
Jan 6 12 s 509
Synes-fyret - Odden 6 13 s 512
Odden: Synes-fyret 6 13 s 512
Endregard 6 18 s 514
Solheim 6 19 s 515
Bakken 6 20 s 516
Årset 6 21 s 516
Nygjerdet 6 25 s 517
Fugleneset 6 26 s 517
Nygard 6 27 s 518
Nygard 6 118 s 518
Steinland 6 34 s 518
Fuglset 6 35 s 519
Ivagard 6 36 s 520
Ivagjerdet 6 37 s 521
Fjelltun 6 38 s 522
Skogly 6 39 s 522
Skjergard 6 40 s 523
Jangjerdet 6 41 s 524
Austrem 6 44 s 524
Brauta 6 46 s 525
Fredbu 6 47 s 525
Fredbu 6 30 s 525
Fredbu 6 31 s 525
Austrem 2 6 50 s 526
Bjerknes 6 52 s 527
Myrvang 6 53 s 528
Rabbevåg 6 54 s 528
Rem 6 55 s 530
Nyberg 6 63 s 530
Sandbakken 6 65 s 532
Solvang 6 67 s 532
Vågtun 6 69 s 533
Solvik 6 70 s 533
Fredheim 6 71 s 533
Helgetun 6 74 s 534
Myrtun 6 75 s 534
Nybo 6 76 s 535
Jantun 6 77 s 535
Vestrem 6 78 s 535
Ny-Årset 6 80 s 536
Hagen 6 81 s 536
Remtun 6 82 s 537
Fjelltun 6 83 s 537
Myrvang 6 84 s 537
Vågheim 6 85 s 538
Neset 6 88 s 538
Hanstun 6 89 s 540
Fjellheim 6 93 s 540
Leite 6 95 s 540
Lyngnes 6 99 s 540
Solvoll 6 100 s 541
Skogly 6 101 s 541
Lykkebo 6 102 s 541
Fjellro 6 103 s 541
Fjellro 6 104 s 541
Vikheim 2 6 106 s 542
Wahl 6 108 s 542
Fjærlien 6 110 s 542
Havglytt 6 117 s 543
Synes byggefelt 6 125 s 543
Synes byggefelt 6 126 s 543
Heimly 6 141 s 543
Synes byggefelt 6 143 s 544
Synes byggefelt 6 145 s 544
Synes byggefelt 6 146 s 544
Synes byggefelt 6 147 s 544
Synes byggefelt 6 148 s 545
Synes byggefelt 6 149 s 545
Bergly 6 150 s 545
Synes byggefelt 6 151 s 545
Synes byggefelt 6 180 s 545
Synes byggefelt 6 182 s 545
Gjøsund 7 s 547
Gjøsund-tuna 7 s 547
Gjøsund innmark 7 s 547
Eigarane av Gjøsund 7 s 548
Eirik 7 1 s 550
Remmen 7 2 s 554
Remmen 7 3 s 558
Kristian 7 4 s 560
Olmann 7 5 s 564
Gjære 7 7 s 570
Nordli 7 8 s 570
Strandheim 7 9 s 571
Strandheim 7 12 s 571
Solhaug 7 11 s 571
Søvesten 7 139 s 572
Myrtun 7 153 s 573
Vonly 7 159 s 573
Solvang 7 160 s 574
Solvang 7 170 s 574
Solheim 7 161 s 574
Myrheim 7 164 s 575
Steintun 7 165 s 575
Lillebø 7 168 s 575
Vestly 7 169 s 575
Tillegg s A
Ny-Berg (Molnes) 2 14 s A1
Molnes byggefelt (Molnes) 2 32 s A1
Løvold (Blindheim) 4 48 s A1
Nygard (Blindheim) 4 56 s A2
Nygard 2 (Blindheim) 4 101 s A3
Myrvoll (Blindheim) 4 167 s A3
Austrem (Synes) 6 44 s A3
Bjerkheim (Synes) 6 59 s A3
Tunheim (Gjøsund) 7 107 s A5
Tunheim (Gjøsund) 7 144 s A5
Tunheim (Rørvik) 3 107 s A5
Tunheim (Rørvik) 3 144 s A5
Gjerdet (Rørvik) 3 4 s A5
Anders (Blindheim) 4 1 s A5

Synes vert i boka skrive med ein n, også for personar som til vanleg skriv Synnes

Boka er opphavleg utan indeks eller register